Michal Makovec, Osloboditeľov 1577/6, 066 01 Humenné
Osloboditeľov 1577/6 066 01 Humenné Slovakia
+421 948 520 509, info@saris-autonosice.sk
IČO: 44 700 792, IČ DPH: SK1081141457

Registrované na Okresnom úrade Humenné, Číslo ŽR: 720-16036
Dohľad vykonáva SOI Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
Tel. č.: 051/ 7721 597, Fax. č.: 051/ 7721 596, e-mail: pr@soi.sk